Monday, November 30, 2009

VINH DANH ANH HÙNG HOÀNG SA


Hội Hải Quân Cửu Long ở Nam California, Hội Hải Quân và Hàng Hải ở Paris, và một Hội Đoàn ở San Jose tổ chức Ngày Hoàng Sa để vinh danh các anh hùng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ đất tổ. Trong số 58 liệt sĩ VNCH này, chúng ta thấy có cố HQ Đại Úy CK/HHTT Huỳnh Duy Thạch, số quân 63 A 702 639, cựu sinh viên trường Việt Nam Hàng Hải, đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo Hoàng Sa năm 1974 của Việt Nam.
Các anh em trong Hội Thân Hữu Hàng Hải Thương Thuyền Việt Nam và thân hữu ở California cố gắng sắp xếp thời giờ để tham dự một buổi khoáng đại được tổ chức do Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long khoản đải lúc 11:00 giờ ngày Chủ Nhật 13 tháng 12 năm 2009 tại nhà hàng Paracel.
Thân mến,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home