Sunday, November 29, 2009

Viết về Giáo Sư NGUYỄN VĂN CANH


Viết về
Giáo Sư Nguyễn Văn Canh
cho Kỷ-Yếu trường Hàng-Hải

do Huỳnh N. Trí viết
Tôi đã gặp Giáo-Sư Nguyển Văn Canh tại thành-phố San Jose, California vào ngày 7 tháng 11, năm 2009, nhân dịp Giáo-Sư và các anh chị em trong Uỷ-Ban Hoàng Sa tổ-chức họp-mặt tổng kết thành quả các công tác trong năm qua, thông-báo về sự chọn lựa ngày Hoàng Sa hàng năm là ngày Ghi Ơn các anh hùng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974 và đồng thời làm lể Vinh Danh cho anh chị Lữ Ngọc Sơn, Hàng-Hải khoá 19 Pont, từ thành-phố Sydney, Úc Châu. vừa đến thăm viếng California, lần đầu tiên Anh chị Sơn đã đóng góp rất nhiều cho các công tác của Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ tại Úc Châu.
Từ 1995 cho đến nay Giáo sư Canh là Chủ tịch Ủy Ban này, với sự có mặt của các Giáo sự Luật Khoa Vũ quốc Thúc, Giáo sư Nguyễn cao Hách v.v..

Giáo sư Canh, cũng đã ngoài 70 tuổi, dáng người khả -kính, đi đứng còn nhanh-nhẹn lắm, rất hoạt-động. Trước khi buổi hợp bắt đầu, ông cũng rất năng-động chỉ-dẩn, sắp xếp công việc.

Vì cũng là giáo sư dạy Trường Hàng Hải, nên tôi gọi Giáo sư là Thầy.
Thầy nói chuyện cũng dí dỏm lắm, có những câu chuyện về ‘political untold stories’, nghe rất hay, rất lạ. Không biết khi nào, Thầy sẽ có thể viết lại những chuyện như vậy. Những chuyện đã xảy ra giữa các vị quân sự, dân sự, Việt Mỹ, các giáo sư, tướng tá, dân biểu, chính tri gia, các chuyện ngoài lề, và rất nhiều...
Thầy cũng thường đi nhiều nơi, trong quốc-nội Hoa-Kỳ, sang Âu Châu, Úc Châu, Liên bang Sô Viết để vận động, thuyết-trình về các vấn đề đất nước thuộc nhiều lãnh vực khác nhau..
Là một giáo sư Luật khoa về Công pháp quốc tế và chính trị học và với những kiến thức và kinh-nghiệm về Cộng sản trải qua từ Âu Á... Thầy có những lập luận chính xác và vững chắc để thuyết phục các người làm chính sách Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu. Và vì thế, Đại tá Gene Castagnetti từ Hawaii sang, nói trong buổi họp do các Giáo sư Việt vùng Vịnh San Francisco tổ chức tại Santa Clara, CA vào tháng 2 năm 2008 để Vinh Danh Thầy rằng: “GS Canh đã có thể làm thay đổi tiến trình suy tư của người Mỹ...”
Khi chúng tôi nói chuyện với Giáo sư , chúng tôi gọi bằng “Thầy” hoặc “Giáo sư” và xưng là “Em”, vì trước 1975, Giáo sư đã được mời dạy về Luật Hàng Hải ở trường Hàng-Hải, thuộc Trung-Tâm Kỹ-Thuật Phú Thọ, Sài Gòn, cùng thời với những Giáo sư khác đến từ các Viện Đại-học khác (Luật-khoa, Quốc-Gia Hành-Chánh... và các cơ-quan Hàng-Hải, Hàng-Hà cho những môn học không do các Giáo-sư cơ-hữu của Trung-Tâm giảng dạy)

Sau khi anh Lê Thuận , phụ-trách Kỷ-Yếu Hàng-Hải, gợi ý cho tôi để viết một bài trong Kỷ-Yếu Hàng-Hải về Thầy Nguyển Văn Canh, tôi đã liên-lạc với Thầy qua Email, và được Thầy đồng- ý và gửi ngay cho tôi các tài-liệu cần-thiết.

Sau đây, tôi xin tóm-tắt về tiểu-sử và các công việc của Giáo sư, dựa vào tài-liệu đã được tham-khảo…

Tại Việt Nam: từ 1961 đến 1975
Đại học Luật Khoa, Sàigòn: Phụ tá Khoa Trưởng & Giáo sư
Phụ trách diễn giảng các môn: “Những vấn đề Chính Trị Quốc Tế Hiện Đại” (Năm IV Ban Tư Pháp); “Sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam: Khảo cứu về chiến lược bành trướng thế lực”, (Năm thứ IV Ban Công Pháp); “Luật pháp Đối Chiếu” (Năm thứ I Ban Cử Nhân).
Theo dõi và Đánh giá Sinh Viên Cao Học Ban Công Pháp.

Đại học Luật Khoa Huế: “Luật Hiến Pháp”, Năm I, Ban Cử Nhân.

Phân Khoa Khoa Học Xã Hội, Đại Học Vạn Hạnh:
Chính trị Học Tổng Quát, Năm I, Ban Cử nhân,
Các Chế Độ Chính Trị Quốc Tế Đối Chiếu, Năm III, Ban Chính Trị.
Quốc Tế Công Pháp, Năm IV, Ban Chính Trị.

Trường Chỉ Huy và Tham Mưu, Quân Lực VNCH
Thuyết trình về “Cộng sản Việt Nam: Kỹ thuật củng cố quyền hành”

Trường Cao Đẳng Quốc Phòng, Quân Lực VNCH:
Thuyết trình về “Cộng Sản Việt Nam: Ý thức hệ và các sách lược thi hành”
và Trung Tân Huấn Luyện Cảnh-Sát Quốc-Gia, rồi Học Viện Cảnh Sát Quốc gia, Văn-phòng Phủ Tổng-Thống, giảng-dạy hoặc thuyết-trình về Cộng Sản Việt Nam và Luật-pháp.

Tại Hoa Kỳ từ 1977 đến hiện nay:

• 1977-1979: phụ trách môn Luật-pháp Đối-chiếu tại Lincoln Law School, San Jose, CA cho các Luật-sư Việt muốn thi lấy bằng hành nghề tiểu-bang California.
• 1976-1979: Giám Đốc chương-trình Bilingual Cross Cultural Program và làm Điều-hợp viên của chương-trình Indochinese Refugee Resettlement Program ở San Mateo County, Office of Education, Redwood City, California:
1979- 1995: Học giả nghiên-cứu về Việt-Nam tại Viện Nghiên cứu Hoover về Chiến Tranh Cách-Mạng và Hòa Bình, thuộc Đại Học Stanford.
Viện Nghiên cứu Hoover là một phần của đại học Stanford, chuyên nghiên cứu về Cộng sản trên thế giới, Giáo sư Canh là người Á châu duy nhất nghiên cứu về Cộng sản Việt nam. Hiện nay, bà cựu ngoại trưởng Condoleezza Rice, đã trở lại dạy về khoa Chính-trị học tại Stanford.
1984-1989: Đồng Giám Đốc tại Viện Nghiên cứu Đông Á, Đại Học U. C. Berkeley, California, Dự Án Oral Life History.
1981-1990: Giám Đốc trung-tâm Indochinese Employment & Training Center tại San Jose, California.
· 2002 : Giám Đốc, Center for Vietnam Studies, San Jose, CA
Giáo sư còn là tác giả nhiều cuốn sách, nhiều bài nghiên cứu đăng tải trên nhiều tạp chí bằng Anh và Việt ngữ.

Những cuốn sách nghiên-cứu về Cộng-Sản và xã-hội dưới chế-độ CS đã được in như là:
- The Vietnamese Communist Warfare, Doctoral Thesis, Saigon Law School, 1971.
- North Vietnam Major Policies: a research on the communist party on Agricultural Cooperativization and Cultures, Saigon Law School, 1972.
- Contemporary World Political Problems: North Vietnam’s and China ‘s Foreign Policies, Saigon Law School, 1974.
- A Comparative Study of Modern Political Regimes: Parliamentary System (GB); Presidential System (USA); Collective Leadership (USSR & Switzerland), Saigon, 1974
- Vietnam under Communism, Hoover Press, Stanford University, 1983.
- Washington-Hanoi Relations, Center for Vietnam Studies, San Jose, 1987
- Nong Dan Bac Viet (North Vietnam’s Peasants) 1953-1970, Center for Vietnam Studies, 1987
- Vietnam in face of Changes in Socialist Countries, Center for Vietnam Studies, 1990
- Hanoi-Beijing Relations, Center for Vietnam Studies, 1992
- Communism on the Vietnamese Soil
- The Boatpeople in Hong Kong, Center for Vietnam Studies, 1990
- Bộ sách Cộng Sản trên đất Việt, quyển I và II, nhà sách Kiến-Quốc, Garden Grove, 2002
gồm các bài thuyết trình và tiểu luận trong vòng 20 năm nay của giáo-sư. Đây không phải là lịch sử cá nhân, mà là nghiên-cứu quan trọng và phê bình một cách chính xác những diển-tiến chính-trị xã hội của đảng Cộng sản đối với dân tộc Việt nam và thế giới .
- Hồ sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc, Center for Vietnam Studies, 2008
và nhiều bài viết khác nghiên-cứu về Việt-Nam.

Giáo Sư cũng đã tham-dự và thuyết trình tại nhiều hội nghị quốc tế về Việt Nam và Đông Nam Á. Vài thí dụ như:
- International Conference on Vietnam, Paris, Dec. 1987.
- Paper presented: THE AFTERMATH OF THE WAR IN VIETNAM
- International Conference on Vietnam, Bangkok, Dec. 1988
- Paper presented: DEMOCRATIZATION IN THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM
- International Conference II on Human Rights, Leningrad, USSR, Sept-1990
- Paper presented: DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN VIETNAM
- National Conference of Vietnam Veteran Ministers
- Luncheon address on Violations of Religious Rights by the CPV, Lantana, Florida, Oct.1994…..

Hiện nay, mục tiêu của Thầy là: phát động công cuộc gây dựng ý thức bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ trong việc chống lại Trung Cộng lấn chiếm khu vực Hoàng Sa và Trường Sa; và Nhà nước Cộng sản Việt nam là kẻ đồng lõa trong việc dâng hiến đất đai của tổ quốc cho ngoại bang.
Công tác trước mắt là chọn môt ngày kỷ niệm, gọi là Ngày Hoàng Sa 19 tháng Giêng, là ngày Hải quân Việt Nam Cộng hoà đã hiên ngang đưa tàu chiến ra ngăn chận và nghênh chiến với một lực lượng hùng hậu Hải quân Trung cộng tại Hoàng Sa năm 1974. Trong trận chiến này Hải quân VNCH đã giết chết viên Đô Đốc Tư Lệnh Phó Hạm Đội Nam Hải, kiêm tư lệnh Mặt trận Phương quang Kính, 4 hạm trưởng là Đại tá Quan Đức, Soái hạm chiến dịch ( chỉ huy hộ tống hạm Kronstadt 274), Đại tá Vương Kỳ Uy ( hộ tống hạm Kronstadt # 271), Đại tá Diệp mạnh Hải ( trục lôi hạm #396); Trung tá Triệu Quát,trục lội hạm #389 . Cả thảy 4 đại tá và 6 trung tá của TC, ngoài viên Đô Đốc tư lệnh đã bỏ mình trên quần đảo Hoàng Sa vào tháng 1, 1974.
Thầy hy vọng các anh em Hải quân và Hàng Hải, đã gắn liền đời mình với sông biển Việt nam, thì không nên thụ động trước tình thế xâm lăng của TC và có đồng lõa của VC. Hội HQ Cửu Long, Nam California đã đồng ý đứng ra tổ chức ngày Hoàng Sa ở Orange County ngày 17 tháng Giêng , 2010. Thầy sẽ về đây để nói chuyện. Thầy rất muốn anh em Hải Quân và Hàng Hải sẽ tham dự , dù nhiều hay ít, để chứng minh rằng quí anh chị Hải Quân hay Hàng hải không quên đất tổ của mình.
Một tuần sau đó, ngày 24 tháng Giêng, các anh em thuộc Thanh Niên Cờ Vàng hay "Tuổi Trẻ Đứng Lên Bảo vệ Đất Nước”, sẽ tổ chức ngày Hoàng Sa ở San Jose, California do Ủy Ban Hoàng Sa hướng dẫn.
Tại Pháp, Hội Hải Quân và Hàng Hải sẽ tổ chức Ngày Hoàng Sa vào 31 tháng 1, năm tới. Nhiều nơi cũng đã chuẩn bị, gồm cả nhiểu tiểu Bang ở Úc Châu...
Về các anh em Hàng Hải, xin liên lạc với Thầy nếu cần giúp đỡ, xin ý kiến và yểm-trợ trong các chương trình này. Email canhnguyen1@yahoo.com
Xin đọc Web site http://vietnamadvisory.org/library.htm để biết thêm, trau dồi và học hỏi những luận cứ khuôn mẩu đứng đắn , mạch lạc, vững chắc.

Xin giới thiệu
ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỖ
ỦY BAN HOÀNG SA

BAN CHỈ ĐẠO:

- GS QGHC Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ Tịch
- BS Nguyễn Huy Trụ, LS Đổ Doãn Quế, LS Trần Thiện Hải, LS Trần Minh Nhựt, LS Đỗ Ngọc Phú, GS Trần Huy Bích., Ô. Nguyễn Ngọc Liên, Ô. Nguyễn Kim Dần, Ô.Trần Nhật Kim v.v.

BAN CHẤP HÀNH:
Chủ tịch: LS Nguyễn Ngọc Bích,
Tổng thư Ký: Ông Huỳnh Khương Trung
Các thành viên: ÔÔ. Lưu Hậu Sâm, Cao Nguyễn, Hà Nguyễn, Bà Trương Quế Hương, GS Nguyễn Kim Loan.

Huỳnh N. Trí
(Người viết, 11.27.2009)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home