Wednesday, December 9, 2009

BÀI VIẾT VỀ M/T ANGKOR VÀ M/T CYPREA

BÀI VIẾT TẶNG
CÁC ĐỒNG NGHIỆP
ĐÃ TỪNG LÀM VIỆC
TRÊN CÁC TÀU
M/T ANGKOR VÀ M/T CYPRÉA
NGUYỄN VĂN NGHĨA


M/T ANGKOR


Tàu ANGKOR được đóng tại Des Anciens Chantiers Dubigeon, Nantes, France.

Hạ thủy vào năm 1954, được Công Ty Shell Việt Nam xữ dụng cung cấp dầu từ Saigon (Nhà Bè) cho 3 tỉnh miền Trung: Nha Trang, Qui Nhơn, Đà Nẳng và Phnom Penh, Cambodia. Tàu hoạt động cho đến tháng 5 năm 1972, sau đó bán qua Singapore (xem văn thư thông báo 4 Avril 1972).

M/T CYPRÉA

Tàu CYPREA cũng được đóng tại Des Anciens Chantiers Dubigeon, Nantes, France; hạ thủy vào năm 1961.
Lúc đầu được đặc tên là HUẾ, sau đổi lại là GIA ĐỊNH và cuối cùng do bà mẹ đở đầu đặp Champagne hạ thủy đặc tên là CYPREA (CYPREA là tên một loại sò tại biển Nantes). Tàu trọng tải lớn hơn ANGKOR và được xử dụng cung cấp dầu từ Saigon (Nhà Bè) cho các tỉnh miền Trung và Phnom Penh, Cambodia. Tàu hoạt động đến năm 1972 được chuyển qua hảng ViShipCoLine và được đổi tên là Trường Hải.
Chuyến cuối cùng của tàu Trường Hải rời khỏi Việt Nam vào lúc 5 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975 tại kho 1 thương cảng Saigon, ghé qua Singapore và trực tiếp đến đảo Guam (USA).