Wednesday, June 3, 2009

KHÓA TỐT NGHIỆP THUYỀN TRƯỞNG VIỄN DUYÊN năm 1958
Và sự thành lập của hãng
"Việt Nam Hàng Hải Thương Thuyền"


Năm tốt nghiệp Thuyền Trưởng là một năm không bao giờ quên trong đời của một Sĩ Quan Hàng Hải. Tôi còn nhớ năm đó chỉ có vỏn vẹn 4 thí sinh, gồm có: Tạ Cảnh Hi, Bùi Ngọc Hương, Nguyễn Nhơn Đức và Bửu Hành. Ba người đầu là bạn cùng khoá lý thuyết 1951-1952, anh Bửu Hành thuộc khoá 50-51. Dĩ nhiên việc đầu tiên mà chúng tôi mong muốn nhất là một chức vị «Phó Thuyền Trưởng». Rất may mắn là trong tháng bảy năm đó hãng Việt Nam Hàng Hải Thương Thuyền (VNHHTT) ra đời với 3 chiếc tàu vừa về đến Saigon: Trường-Sơn, Đại-Hải và Nhật-Lệ.
Tôi may mắn được bổ nhiệm làm Phó Thuyền Trưởng trên chiếc Trường Sơn với một Thuyền Trưởng người Nam-Tư (Yougoslave) cùng với hai sĩ quan trung uý (dịch) là các anh Tạ Cảnh Hi và Bửu Hành. Chiếc Đại Hải thì có anh Trương Văn Tây làm Phó Thuyền Trưởng với một Thuyền Trưởng cũng người Nam-Tư. Chỉ có chiếc Nhật Lệ là được giao lại cho anh Tôn Thất Ấn làm Thuyền Trưởng với anh Nguyễn Văn Danh làm Thuyền Phó.Sau đó kế tiếp về thêm 4 chiếc nữa: Thăng-Long, Tiền-Phong, Thống-Nhất và Phú-Quốc. Trong hoàn cảnh nào Hãng tàu này đã được thành lập?
Chỉ có 3 người được biết rõ nội bộ bên trong lúc thời bấy giờ là các anh Hồ Đắc Tâm, Tôn Thất Ấn và tôi, mặc dầu anh Hồ Đắc Tâm không bao giờ chính thức làm việc trong hãng tàu mà chỉ là một cố vấn mà thôi.
Lúc đó có danh từ «Hãng Tàu Bà». Tại sao?

Vì Hãng VNHHTT được thành lập để làm kinh tài cho «Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia» lúc thời bấy giờ tức là Đảng của chính quyền và người chủ chốt không ra mặt là Ông Ngô-Đình-Cẩn. Sự duy trì lại 2 thuyền trưởng người Nam-Tư trong thời gian ngắn lúc đó cũng là vì một lý do chính trị: Nếu có biến cố thì sẽ có sẵn thuyền trưởng ngoại quốc chở đi tẩu thoát.Mọi việc đã trôi chảy cho đến ngày Quân Đội đảo chính năm 1963 với tất cả những gì đã xảy ra mà tất cả các anh em trong Hội HHTT của chúng ta ngày hôm nay đều biết: 3 nhân vật của gia đình họ Ngô bị giết, hãng tàu VNHHTT bị tịch thâu.
Lúc ngày đảo chính, tôi làm thuyền trưởng trên tàu «Thăng-Long» đậu ở bến Nha-Trang.Một Đại uý Hải-Quân mà tôi không nên nói tên ra đây, đã chuyển đến tôi lệnh của Bộ Chỉ Huy Thuỷ Quân Lục Chiến ở Nha-Trang, thay mặt Hội Đồng Cách Mạng, bảo tôi phải mang tàu về Saigon để trao lại cho Bộ Tư Lệnh Hải Quân.Sau khi bốc hàng xong, tôi đã mở dây chạy về SGN và buộc phao trước Bến Bạch Đằng.Từ đó (1963) tôi tiếp tục làm thuyền trưởng trên tàu Thăng-Long dưới sự điều khiển của một Uỷ Ban Khai Thác mà Chủ Tịch là ông Lâm Ngươn Tánh, Tham Mưu Trưởng Hải Quân, và Phó chủ Tịch là ông T.V.Tất, Giám Đốc Hành Chánh của Hải Quân.Tôi đã từ chức vào khoảng giữa năm 1965, sau khi đã cộng tác hai năm với Uỷ Ban Khai Thác.Và cũng từ cuối Năm đó tôi đã lên đường tha hương.Tôi xin gửi đến các bạn một ký ức để trước hết bày tỏ tình cảm với các bạn cùng khóa trong đó có bạn đã quá vãng, các bạn đã cùng đi với tôi trong hãng tàu VNHHTT trong đó có ông Tân Chủ Tịch Hội HHTT Lê-Văn-Được.
Chào thân mến.

Nguyễn-Nhơn Đức
Thuyền-Trưởng Viễn Dương

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home